Firemné údaje

Cukráreň na rohu
Adresa prevádzky: Ul. 29. augusta 2262/9, 811 09 Bratislava
Branislav Bučko
Adresa: Továrenská 8, 811 09 Bratislava
IČO: 44646976 DIČ: 1024885917
ŽR č. 110-184682